Byggavfall

Vi tar hand om ditt byggavfall i Stockholm

Vi har kunskapen och kapaciteten som behövs för att hjälpa dig bli av med ditt byggavfall när du renoverar eller bygger om i Stockholm. Byggavfall uppstår alltid när man bygger, river och renoverar, och att ta hand om avfallet tar både tid och kraft i anspråk. Dessutom är det ofta viktigt att ta hand om byggavfall så snart som möjligt och köra det till återvinning.

Vi hjälper både privatpersoner och företag att ta hand om byggavfall. Vi hämtar upp Big Bags med skräp och större grovsopor, sorterar allt avfall och återvinner det enligt gällande lagar och regler. Genom att anlita oss får du en bekväm lösning för att bli av med byggavfallet och du kan känna dig helt trygg med att allt skräp omhändertas på ett miljösäkert sätt. Varken du själv eller de hantverkare du anlitar behöver ta tid och kraft i anspråk för att köra bort byggavfallet, utan ni kan istället koncentrera er på att projektet ska bli klart.

Kontakta oss idag om du vill ha hjälp att bli av med byggavfall i Stockholm!

byggavfall

Viktigt att ta hand om byggavfallet

Byggavfall som blir stående utanför ett hus medför alltid en risk. Står byggavfallet på en trottoar eller annan offentlig yta där människor passerar finns alltid en skaderisk och ett framkomlighetshinder för synskadade eller personer i rullstol. Byggavfallet innehåller inte sällan vassa och kantiga föremål som kan utgöra en risk, särskilt för nyfikna barn. Dessutom är risken stor att en Big Bag med byggavfall snart blir en bekväm avstjälpningsplats för förbipasserande sopor.

Men även om ditt byggavfall står på din egen eller din bostadsrättsförenings tomt så måste den tas om hand så snart som möjligt. Byggavfall drar åt sig insekter och andra skadedjur och kan snart bli en sanitär olägenhet. Dessutom ökar risken för brand, vilket så klart är mycket allvarligt, särskilt om byggavfallet står nära huset. Genom att anlita oss blir du snabbt av med ditt byggavfall. Vi tar hand om skräpet och ser till att ytan där det stått städas av så att det blir rent och snyggt igen.

Vi är experter på återvinning

Vi kan ta hand om alla former av ofarligt material. Grovsopor som möbler och utriven inredning likaväl som byggavfall som tegel, betong, trä, glas, plast, jord, grus och många andra material. Du behöver själv inte bekymra dig om sortering och vad som är vad, utan vi tar hand om alla bitar och ser till att ditt byggavfall sorteras och återvinns enligt gällande regler och lagstiftning. Med oss är ditt byggavfall i trygga händer och omhändertas på ett miljösäkert sätt!

Material som inte klassas som ofarligt, som till exempel kemikalier, kan vi inte ta hand om, men däremot kan vi hjälpa dig att förmedla kontakt till en entreprenör som kan ta hand om farligt avfall.

Återvinning av byggavfall i Stockholm