Priser

Priser för att hämta byggsäckar

Large 1700L, 750 kr plus moms
Medium 1000L, 650 Kr plus moms
Small 160L, 250 kr plus moms

Vid större beställning så är det 10 procent rabatt
(minst 3 large)

Förutsatt att byggsäckarna är sorterade

‐----------------------------------------
Priser för avfall (utan byggsäckar)

1 m3 500 kr
2 m3 550 kr
3 m3 1200 kr
4 m3 1400 kr
5 m3 1650 kr
6 m3 1850 kr
7 m3 2000 kr
8 m3 2200 Kr
9 m3 2300 Kr
10 m3 2500 kr
11 m3 2650 kr
12 m3 2900 kr
13 m3 3100 kr
14 m3 3400 kr
15 m3 3600 kr

Plus moms.

Experter på återvinning och avfallshantering